CRC OPEN 2022 Champions and Runners up 

香港中華游樂會2022年度全港網球公開賽冠亞軍名單

  EVENTS CHAMPION RUNNERS-UP
1 MEN'S OPEN SINGLES CHAMPIONSHIP WONG HONG KIT WONG CHUN HUN KEVIN
男子單打公開錦標賽 王康傑 黃俊鏗
2 MEN'S OPEN DOUBLES CHAMPIONSHIP NG HAO YUAN / LEE HSIN HAN WONG HONG KIT / WONG CHUN HUN KEVIN
男子雙打公開錦標賽 黃浩渊 / 李欣翰 王康傑 / 黃俊鏗
3 LADIES' OPEN SINGLES CHAMPIONSHIP NG MAN YING MAGGIE SVIATLANA PIRAZHENKA
女子單打公開錦標賽 伍曼瑩  
4 LADIES' OPEN DOUBLE CHAMPIONSHIP NG MAN YING MAGGIE / SVIATLANA PIRAZHENKA SHER CHUN WING / ZHANG LING
女子雙打公開錦標賽 伍曼瑩 / SVIATLANA PIRAZHENKA 佘俊穎 / 張玲
5 MIXED DOUBLES CHAMPIONSHIP NG MAN YING MAGGIE / WONG HONG KIT TANG NOK YIU NIKITA / YUE CHING HO SUNNY
混合雙打公開錦標賽 伍曼瑩 / 王康傑 鄧諾瑤 / 余程昊
6 14 OR UNDER JUNIOR BOYS' SINGLES CHAMPIONSHIP TAM SIN HANG CHEUNG NGAI HOI
14歲或以下青少年男子單打錦標賽 譚善恆 張毅愷
7 14 OR UNDER JUNIOR GIRLS' SINGLES CHAMPIONSHIP CHAN HAU CHING ROSALYN LEUNG YUI HEI HEBE
14歲或以下青少年女子單打錦標賽 陳巧澄 梁睿希
8 18 OR UNDER JUNIOR BOYS' SINGLES CHAMPIONSHIP TAM SIN HANG ETIENNE LEE
18歲或以下青少年男子單打錦標賽 譚善恆 李啟源
9 18 OR UNDER JUNIOR BOYS' DOUBLES CHAMPIONSHIP TAM SIN HANG / LAM CHUN HEI TRISTAN LEE / ETIENNE LEE
18歲或以下青少年男子雙打錦標賽 譚善恆 / 林俊熙 李欣隆 / 李啟源
10 18 OR UNDER JUNIOR GIRLS' SINGLES CHAMPIONSHIP YEUNG TSZ LAM CHAN HAU CHING ROSALYN
18歲或以下青少年女子單打錦標賽 楊紫琳 陳巧澄
11 18 OR UNDER JUNIOR GIRLS' DOUBLES CHAMPIONSHIP YEUNG TSZ LAM / WONG LOK YAN LEUNG YUI HEI HEBE / CAMERON YEUNG
18歲或以下青少年女子雙打錦標賽 楊紫琳 / 黃樂恩 梁睿希 / 楊皓晴